FHI 360 tuyển Tư vấn Truyền thông

Tổ chức FHI 360 cần tuyển Tư vấn Truyền thông.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới địa chỉ email: Vietnam.recruitment@fhi360.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Mô tả công việc  và Mẫu đăng ký .