Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam Việt Nam đang cần tuyển đơn vị Tư vấn làm phim cho dự án.

Ứng viên quan quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Việt tới địa chỉ email: HR.Vietnam@oxfam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.