Room to Read tuyển Cán bộ truyền thông

Tổ chức Room to Read tại Việt Nam đang cần tuyển Cán bộ truyền thông, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới phòng Nhân sự theo địah chỉ email: hrvn@roomtoread.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/08/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.