UBND tỉnh yêu cầu giải quyết dứt điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án thủy điện Đăkđrinh

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh – đơn vị khai thác, vận hành dự án thủy điện Đăkđrinh có trách nhiệm khẩn trương báo cáo, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam xem xét, giải quyết dứt điểm, bố trí vốn để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện Đăkđrinh; không để kéo dài, gây bức xúc cho người dân, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thủy điện Đăkđrinh – Ảnh: Lê Đình Dũng/Một Thế Giới

UBND huyện Sơn Tây có trách nhiệm chủ động, tích cực liên hệ làm việc với Chủ đầu tư dự án thủy điện Đăkđrinh để đề nghị, bàn biện pháp khẩn trương bố trí nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường, tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án thủy điện Đăkđrinh.

Đến cuối tháng 8.2017, nếu Chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện nội dung đề nghị của UBND tỉnh, UBND huyện Sơn Tây có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.