Đề nghị UBND tỉnh Phú Yên dừng dự án “phá rừng nuôi bò”

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp vừa có kiến nghị lên Bộ NN-PTNT xem xét đề nghị UBND tỉnh Phú Yên dừng triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên.

Trước đó, sau quá trình thanh tra, Tổng cục lâm nghiệp đã phanh phui hành loạt sai phạm về việc chấp hành các quy định pháp luật của dự án này.

Cụ thể, dự án này được đầu tư trên tổng diện tích là 392,9747 ha tại Tiểu khu 310 và 311 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) với tổng mức đầu tư 626.774 triệu đồng.

Việc thực hiện dự án sẽ tác động trực tiếp đến Hồ thủy điện Sông Hinh

Điều đáng nói ở chỗ, địa điểm thực hiện dự án nằm trọn trong Tiểu khu 310 và 311. Theo khảo sát, đây là khu vực tiếp giáp và trải dài hơn 20 km chạy dọc theo đập chính hồ thủy điện và “ôm trọn” vành đai bán ngập bảo vệ lòng hồ thủy điện Sông Hinh. Hiện trạng chủ yếu rừng tự nhiên và diện tích liền vùng với diện tích rừng phòng hộ lưu vực Sông Hinh (liền vùng với 13 tiểu khu có tổng diện tích rừng là 19.963,3 ha, trong đó rừng tự nhiên là 19.818,7 ha) và rừng trồng (là diện tích rừng trồng thay thế của dự án thủy điện sông Ba Hạ). Chính vì vậy, cơ quan chuyên môn đánh giá khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng hộ trực tiếp cho lòng hồ thủy điện Sông Hinh, việc thực hiện dự án sẽ có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo an toàn, an ninh Hồ thủy điện Sông Hinh…

Mặc dù dự án nằm trong khu vực rừng tự nhiên và có những tác động trực tiếp đến Hồ thủy điện Sông Hinh nhưng UBND tỉnh Phú Yên đã không rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tổng cục Lâm nghiệp kết luận: UBND tỉnh Phú Yên chưa chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu tại điểm b, Khoản 1, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011. Quyết định của UBND tỉnh này chưa phù hợp với nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ngoài ra, quá trình thẩm định, phê duyệt dự án, phương án trồng rừng thay thế, UBND tỉnh Phú Yên và Công ty Thảo Nguyên Phú Yên cũng đã có những vi phạm, không chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trái với quy định tại Nghị định Chính phủ.

Việc thẩm định, phê duyệt dự án khi chưa có phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt là chưa chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu tại điểm c, Khoản 1, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014.

Theo đó, ngày 18/1/2017, UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, nhưng đến ngày 5/4/2017 mới ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang thực hiện dự án. Việc làm này là trái quy định tại Nghị định Chính phủ.

Ngoài ra, vấn đề khai thác tận dụng gỗ và lâm sản, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã có những quyết định làm trái với quy định.

Từ những sai phạm tại dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên, Tổng cục Lâm nghiệp đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm và kiến nghị Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Phú Yên dừng dự án này.