Giám đốc tư vấn nhận chìm bùn thải ở Vĩnh Tân bị đình chỉ công tác