Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

ThienNhien.Net – Từ ngày 5/8/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 62/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Ảnh minh họa

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu mức thu là 12 triệu đồng/hồ sơ.Thông tư quy định rõ mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu mức thu 20 triệu đồng/hồ sơ.

Đối với mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, mức thu được quy định như sau:

Số tt Phế liệu nhập khẩu Mức phí (nghìn đồng/hồ sơ)
Cấp lần đầu giấy xác nhận Cấp lại giấy xác nhận
I Phế liệu thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu    
1 Phế liệu sắt, thép
a Tổng khối lượng nhập khẩu từ 5.000 đến 100.000 tấn/năm 68.000 37.400
b Tổng khối lượng nhập khẩu trên 100.000 tấn/năm 72.000 39.600
2 Phế liệu giấy    
a Tổng khối lượng nhập khẩu từ 200 đến 10.000 tấn/năm 60.000 33.000
b Tổng khối lượng nhập khẩu trên 10.000 tấn/năm 64.000 35.200
3 Phế liệu nhựa    
a Tổng khối lượng nhập khẩu từ 200 đến 500 tấn/năm 56.000 30.800
b Tổng khối lượng nhập khẩu trên 500 tấn/năm 60.000 33.000
4 Phế liệu khác    
a Thạch cao và xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép: Tổng khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn/năm trở lên 52.000 28.600
b Tơ tằm phế liệu và thủy tinh phế liệu (bao gồm thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối): Tổng khối lượng nhập khẩu từ 100 tấn/năm trở lên 48.000 26.400
c Các loại phế liệu khác: Tổng khối lượng nhập khẩu từ 50 tấn/năm trở lên 48.000 26.400
II Phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất 80.000

Cục Kiểm soát ô nhiễm thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2017.