Đề xuất điều chỉnh điều kiện lập khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh quy định về điều kiện thành lập khu công nghiệp.

Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)

Cụ thể, theo quy định hiện hành tại khoản 1, Điều 5, Nghị định 29/2008/NĐ-CP, khu công nghiệp chỉ được thành lập nếu bảo đảm 2 điều kiện: Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được phê duyệt; Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn lãnh thổ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60%.

Trong dự thảo này, quy định trên được đề xuất tách thành 2 nội dung: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Điều kiện ban hành Quyết định thành lập khu công nghiệp.

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải đảm bảo 2 điều kiện như Khoản 1, Điều 5, Nghị định 29/2008/NĐ-CP.

Còn điều kiện ban hành Quyết định thành lập khu công nghiệp gồm: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp được UBND cấp tỉnh phê duyệt; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp khu công nghiệp đã thành lập và phần mở rộng của khu công nghiệp đó không có cùng chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thì điều kiện mở rộng khu công nghiệp được áp dụng như điều kiện thành lập mới khu công nghiệp.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định về việc phát triển nhà ở cho người lao động khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo đó, đối với các khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở cho người lao động, căn cứ vào điều kiện cụ thể,UBND cấp tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp để dành một phần diện tích đất khu công nghiệp đã được giải phóng mặt bằng cho việc đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho người lao động sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích quy hoạch khu công nghiệp theo quy định.

Hiện dự thảo đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố lấy ý kiến nhân dân.