Nhập khẩu phế liệu không có trong danh mục bị phạt đến 1 tỷ đồng

Đây là quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa.

Theo đó, phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi nhập khẩu phế liệu có chứa chất phóng xạ; nhập khẩu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

Ngoài ra, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 130 triệu đồng đối với hành vi kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định; lưu giữ phế liệu nhập khẩu tại khu vực không phải là kho, bãi lưu giữ đã được cấp giấy phép môi trường.

Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không có kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; không ký hợp đồng trực tiếp với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 170 triệu đồng đối với hành vi không có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu theo quy định; không xử lý tạp chất đi kèm phế liệu hoặc không chuyển giao tạp chất cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định; không phân định, phân loại chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu nhập khẩu để có phương án xử lý chất thải phù hợp theo quy định.

Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu phế liệu vượt quá khối lượng cho phép trong giấy phép môi trường.

Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 230 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phế liệu nhập khẩu không đúng quy định.

Phạt tiền từ 230 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu phế liệu không đúng chủng loại trong giấy phép môi trường theo quy định, trừ một số trường hợp được quy định trong Nghị định.

Ngoài phạt tiền, các hành vi vi phạm còn bị xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; tịch thu sản phẩm có giá trị sau khi tiêu hủy; buộc tái xuất hoặc tiêu hủy trong trường hợp không thể tái xuất đối với các hành vi vi phạm…