Đề xuất quy định xử lý vi phạm về cảng cạn

ThienNhien.Net – Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (dự thảo lần 4), Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất bổ sung riêng một mục quy định xử lý vi phạm quy định về xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với vi phạm quy định về xây dựng cảng cạn, Bộ Giao thông vận tải đề xuất phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây: Thi công công trình khi chưa có giấy phép hoặc sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền; thi công sai vị trí được phép; thi công quá thời gian quy định ghi trong giấy phép thi công; không thu dọn, thanh thải chướng ngại vật phát sinh trong quá trình thi công sau khi công trình đã hoàn thành; không thực hiện đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây: Thi công công trình khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền và để xảy ra tai nạn; thi công sai vị trí được phép và để xảy ra tai nạn; gây ô nhiễm môi trường khi thi công công trình; không có hoặc không thực hiện đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dẫn đến xảy ra tai nạn; kết cấu hạ tầng cảng cạn được đầu tư xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cảng cạn để thực hiện các chức năng của cảng cạn.

Bên cạnh đó, Bộ đề xuất phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi cố tình khai báo sai lệch thông tin; sử dụng giấy tờ tẩy xóa, sửa chữa, giả mạo trong hồ sơ đề nghị công bố mở cảng cạn.

Đối với vi phạm quy định về đặt tên, đổi tên cảng cạn, sẽ phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng đối với hành vi tự ý đặt tên, đổi tên cảng cạn không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố.

Với vi phạm quy định về cho thuê lại kết cấu hạ tầng cảng cạn, theo dự thảo, phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng đối với hành vi cho thuê lại kết cấu hạ tầng cảng cạn khi chưa có văn bản chấp thuận của bên cho thuê; phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối với hành vi bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng cảng cạn được thuê.

Ngoài ra, theo dự thảo, phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây: Sử dụng người lao động không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định; không báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền về các sự cố, tai nạn có liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn và ô nhiễm môi trường tại cảng cạn theo quy định. Phạt tiền từ 30 – 60 triệu đồng đối với hành vi khai thác cảng cạn không đúng với chức năng của cảng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Với vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại cảng cạn, theo dự thảo, phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây: Không có bảng nội quy, biển báo hoặc chỉ dẫn cảnh báo cần thiết ở những nơi dễ cháy, nổ; sử dụng các trang, thiết bị cứu hỏa chuyên dùng sai mục đích.

Các trang, thiết bị cứu hỏa không đúng quy định hoặc không ở trạng thái sẵn sàng hoạt động hoặc hết hạn sử dụng theo quy định; không đặt đúng nơi quy định hoặc không bố trí các thiết bị phòng, chống cháy, nổ thích hợp với loại hàng hóa đang vận chuyển, bốc dỡ bị phạt từ 2 – 5 triệu đồng.

Phạt tiền từ 5 – 20 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây: Không có đủ hệ thống phòng, chống cháy, nổ theo quy định; không báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về các sự cố, tai nạn cháy, nổ; sử dụng người lao động không được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ hoặc không được huấn luyện về phòng, chống cháy, nổ theo quy định; không có sơ đồ hệ thống phòng cháy, chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.