Xử phạt 2 đơn vị gây ô nhiễm ở Sóc Trăng

ThienNhien.Net – Nhiều năm qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Thái và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam cùng hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản ở Sóc Trăng, đều gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và vi phạm việc bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Do đó, phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng – Nguyễn Trung Hiếu đã vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 111,8 triệu đồng đối với hai công ty này.


Trong số tiền phạt trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Thái bị phạt 62 triệu đồng, còn Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam bị phạt 49,8 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thái trong thời gian hoạt động đã không thực hiện đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; không có giấy phép xả nước thải, lượng nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 lần trở lên, không giám sát quá trình xả thải vào nguồn nước theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam, nội dung vi phạm cũng do không thực hiện đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép trên 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 50 đến dưới 5.000m3 nước/ngày đêm; không giám sát quá trình xả thải theo qui định, không thực hiện chế độ báo cáo kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định.

Cùng với xử phạt bằng tiền mặt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng buộc 2 doanh nghiệp này phải khắc phục hậu quả vi phạm, thực hiện đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã cam kết, thực hiện đúng các qui định về khai thác nước ngầm…

Đây là 2 trong số 3 doanh nghiệp đã bị Thanh tra Sở tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phạt sau khi thanh tra đột xuất phát hiện vi phạm.