Lâm Đồng tạm ngừng nhận hồ sơ thuê môi trường rừng kinh doanh du lịch

Từ ngày 26/5, tạm ngừng việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, đơn vị chủ rừng, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân liên quan, từ ngày 26/5, tạm ngừng việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh cho đến khi cơ quan chức năng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và có hướng dẫn cụ thể việc thuê môi trường rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Du khách trải nghiệm tour du lịch qua những cánh rừng tại Lâm Đồng.

Ngày 22/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh. Theo quy định, chủ rừng cho thuê là các ban quản lý rừng, vườn quốc gia, công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp.

Việc cho thuê môi trường rừng phải vừa bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, vừa phát huy hiệu quả môi trường rừng, tăng thu nhập cho tổ chức, cá nhân, nhà nước, góp phần nâng cao giá trị của rừng, đất rừng và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; việc cho thuê môi trường rừng phải phù hợp phương án quản lý rừng bền vững và đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của đơn vị chủ rừng đã được phê duyệt. Cùng những quy định về hạn mức, thời hạn, mức giá cho thuê; trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các bên liên quan.

Từ khi quy định này có hiệu lực đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 290 hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng của các tổ chức, cá nhân đăng ký.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, trên địa bàn tỉnh hiện có 322 dự án/307 doanh nghiệp được giao, cho thuê đất lâm nghiệp để triển khai dự án đầu tư, với tổng diện tích hơn 52,7 nghìn ha. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã tiến hành thu hồi 208 dự án, với tổng diện tích hơn 30,4 nghìn ha, gồm 172 dự án thu hồi toàn bộ và 36 dự án thu hồi một phần, do vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư và Luật Lâm nghiệp.