AEAI tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Aide et Action Quốc tế (AEAI) đang tuyển 01 Thực tập sinh Chương trình và 01 Thực tập sinh Hành chính – Tài chính, làm việc tại văn phòng AEAI tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email info-vietnam@aide-et-action.org trước ngày 27/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.