Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam hiện đang cần tuyển 01 Tư vấn. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR.Vietnam@oxfam.org

Liên hệ trực tiếp:

Đặng Mỹ Hạnh – Cán bộ chương trình

Email: hanh.dangmy@oxfam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.