CHAI tuyển Cán bộ

Chương trình Clinton Health Access Initiative (CHAI) hiện đang cần tuyển 01 Cán bộ, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng anh tới địa chỉ email: vietnam_office@clintonhealthaccess.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.