MSI tuyển Trợ lý chương trình

Tổ chức Marie Stopes International (MSI) hiện đang cần tuyển Trợ lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: recruit@mariestopes.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.