HELVETAS tuyển Cán bộ

Tổ chức HELVETAS cần tuyển cán bộ quản lý tri thức kiêm cán bộ truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020

Liên hệ: Helvetas.vietnam@helvetas.org; trieu.tuanh@helvetas.org.