Quốc hội đồng ý tách dự án bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành

ThienNhien.Net – Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chiều 19/6, Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, việc giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long thành mất nhiều thời gian, kéo dài, nên xin tách ra thành dự án thành phần thực hiện trước, tiết kiệm chi phí và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ hơn nguồn vốn thực hiện dự án. Hiện tổng kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư dự kiến là 23.000 tỷ đồng. Ngân sách Nhà nước mới có 5.000 tỷ đồng. Đồng Nai cần tiếp tục xác định tiếp làm căn cứ để Chính phủ xem xét.

Sau khi giải phóng mặt bằng cần quản lý và sử dụng diện tích đất thu hồi hiệu quả khi chưa thực hiện dự án, tránh để hoang hóa, lãng phí. Người dân cũng mong muốn được di dời để yên tâm sản xuất vì dự án đã quy hoạch 12 năm.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với đa số phiếu tàn thành (Ảnh: H.V)

Tiếp đó, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đã trình bày dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để trình Quốc hội thông qua.

Theo đó, diện tích đất thu hồi cho dự án sân bay Long Thành là 5.000 ha, triển khai dự án phải đảm bảo an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội. Khu tái định cư phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp với phong tục tập quán. Nghiên cứu dự án khả thi trình Quốc hội thông qua.

Sau đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với 403 phiếu (82,08%) tán thành, 41 phiếu (8,35%) không tán thành và 5 phiếu không biểu quyết.

Chiều nay (19/6), Quốc hội cũng đã họp tại Hội trường để biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 với 454 đại biểu tán thành, 5 không tán thành, 2 không biểu quyết. Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua Nghị quyết.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Biểu quyết thông qua Luật thủy lợi. Biểu quyết thông qua Luật du lịch (sửa đổi).

Nguồn: