Bổ sung vốn cho dự án xử lý các điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 1.500.000 CKZ (tương đương 76.076 USD) của Chính phủ Cộng hòa Séc viện trợ không hoàn lại thông qua UNDP cho dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin tại Việt Nam”.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án trên đến hết ngày 31/12/2014.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chủ Dự án và các đơn vị liên quan hoàn thành các hoạt động dự án theo đúng tiến độ, phù hợp với thời gian gia hạn, đáp ứng được chất lượng và hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mục tiêu số một của dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin tại Việt Nam” là xây dựng những nền tảng cơ bản để liên kết các dự án khác với các nguồn kinh phí khác nhau để có thể xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa và sân bay Phù Cát một cách triệt để nhất và việc này phải hoàn thành trước năm 2015.