PATH tuyển tư vấn

Tổ chức PATH đang cần tuyển 01 tư vấn cho dự án chăm sóc mắt cho trẻ em tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: htruong@hollows.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.