VietHealth tuyển 02 Cán bộ dự án

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) cần tuyển 02 Cán bộ dự án, làm việc tại tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: info@viethealth.org.vn hoặc tan_dinh@viethealth.org.vn,

Hạn chót nộp hồ sơ: 17h00, ngày 28/12/2018

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.