WWF tuyển trợ lý tài chính

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) hiện đang cần tuyển 01 trợ lý tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.