Cao Bằng nghiên cứu trồng thử nghiệm cây ba kích dưới tán rừng

ThienNhien.Net – Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây ba kích dưới tán rừng tại tỉnh Cao Bằng” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN chủ trì thực hiện.

Đề tài thực hiện với mục tiêu: Đánh giá sự sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của cây ba kích trồng dưới tán rừng, Đánh giá hiệu quả kinh tế, làm cơ sở cho việc mở rộng phát triển cây ba kích tại tỉnh Cao Bằng; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cây Ba kích dưới tán rừng.

Ảnh minh họa.

Kết quả của đề tài đã hoàn thiện các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt, cụ thể: Khảo sát và lựa chọn địa điểm trồng; Trồng thử nghiệm cây ba kích dưới tán rừng, với diện tích 2 ha tại xóm Lũng Tao, xã Dân Chủ huyện Hòa An và xóm Kéo Chang, xã Đào Ngạn huyện Hà Quảng. Trên cơ sở theo dõi sinh trưởng phát triển của cây tại mô hình trồng thử nghiệm, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thiện quy trình trồng cây ba kích dưới tán rừng phù hợp với tỉnh Cao Bằng; Tiến hành phân tích chất lượng dược liệu ba kích được trồng tại Cao Bằng.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận và nhất trì đánh giá: Đề tài đã hoàn thành các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt, tuy nhiên cần bổ sung thêm và làm rõ những vấn đề, cụ thể như: Việc điều tra lựa chọn được điểm cần đánh giá làm rõ được sự phù hợp trong việc trồng cây ba kích dưới tán rừng tại xã Dân Chủ và xã Đào Ngạn; cần đưa ra được cơ sở khoa học về sự khác biệt giữa 2 địa điểm trồng, tại xã Dân Chủ cây sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao hơn nhiều so với xã Đào Ngạn; cần có những khuyến cáo cụ thể có nên tiếp tục trồng ba kích dưới tán rừng hay trồng theo hướng thâm canh, những vùng nào có thể phù hợp trồng cây ba kích; quy trình cần viết cụ thể rõ ràng, dễ hiểu, đặc biệt cách chọn giống, chăm sóc, thời điểm bón phân…

Với các kết quả đã đạt được, Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá và nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài đạt loại Đạt.