Tổ chức diễn đàn ý kiến về đập thủy điện trên sông Mekong

Ủy hội Sông Mekong Quốc tế (MRC) cho biết, vào ngày 29 và 30/11/2021 sẽ tổ chức Diễn đàn các bên liên quan lần thứ 11 của MRC về đề xuất công trình đập thủy điện trên sông Mekong.

Diễn đàn nhằm tạo cơ hội để các bên liên quan trao đổi quan điểm về phát triển và quản lý thủy điện có trách nhiệm, chia sẻ thông tin cập nhật nhất về công trình thủy điện Sanakham với công suất 684MW mà Chính phủ Lào đề xuất xây dựng trên dòng chính sông Mekong.

Mưu sinh nhờ con nước ở đầu nguồn sông Cửu Long của Việt Nam, nơi hạ nguồn sông Mekong. (Ảnh: Giang Lam)

Tại diễn đàn, các bên liên quan sẽ nêu lên những quan ngại và khuyến nghị về đập thủy điện đang được đề xuất này. Tiến sĩ An Pich Hatda – Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC khuyến khích sự tham gia thảo luận của tất cả các bên liên quan, để tất cả các ý kiến đều được lắng nghe.

“Với tư cách là công dân Mekong, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tập thể trong việc bảo vệ sông Mekong và đảm bảo dòng sông sẽ được duy trì môi trường bền vững, đồng thời đảm bảo sinh kế của người dân, không chỉ cho thế hệ chúng ta mà còn cho các thế hệ mai sau” – ông Hatda nói.

Ngày đầu tiên của diễn đàn chỉ dành cho khách mời tham gia là các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan chính phủ, các chủ đầu tư và vận hành đập thủy điện trên toàn lưu vực sông Mekong. Ngày thứ hai của diễn đàn sẽ dành cho tất cả những ai có quan tâm tham gia.

Diễn đàn là sự kiện tương tác với cộng đồng đặc biệt của MRC, là một diễn đàn đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng về các vấn đề mới nổi cộm ở lưu vực sông Mekong.

Thông qua diễn đàn, các quốc gia thành viên MRC (Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam – PV) và các bên liên quan khác như đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân, truyền thông, cộng đồng và các nhóm có quan tâm khác có cơ hội chia sẻ thông tin, thảo luận… về các về các vấn đề liên quan việc sử dụng tài nguyên nước và tài nguyên liên quan ở lưu vực sông.

Diễn đàn sẽ được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với đầu cầu chính tại Viên Chăn (Lào), cùng các điểm cầu tại Campuchia, Thái Lan và Việt Nam.