Việt Nam và EU hoàn tất thỏa thuận chống khai thác gỗ bất hợp pháp

ThienNhien.Net – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau gần sáu năm đàm phán, ngày 11-5-2017, hai đoàn đàm phán Việt Nam và EU đã ký tắt Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (Hiệp định VPA/FLEGT), kết thúc chính thức tiến trình đàm phán Hiệp định.

Hiệp định sẽ giúp cải thiện quản trị rừng, giải quyết khai thác bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại sản phẩm gỗ hợp pháp được xác nhận từ Việt Nam sang EU và các thị trường khác. Hai bên sẽ rà soát pháp lý lời văn Hiệp định đã được thỏa thuận, sau đó Hiệp định sẽ được dịch sang tiếng Việt và các ngôn ngữ chính thức của EU. Trước khi Hiệp định có hiệu lực, mỗi bên sẽ phải hoàn thiện thủ tục ký kết và thông qua phù hợp với các quy trình nội bộ.

Nguồn: