Blue Dragon Children tuyển cán bộ xã hội

Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation cần tuyển 01 cán bộ xã hội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: jobs@bdcf.org hoặc liên hệ trực tiếp chị Trần Ngọc Hà.

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/05/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.