SCDI tuyển cán bộ dự án

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng hiện đang cần tuyển cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: nhungtran@scdi.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.