Oxfam tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Oxfam Việt Nam cần tuyển Thực tập sinh chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR.Vietnam@oxfam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây