Liên minh cứu sông Mê Kông kêu gọi hoãn tham vấn với đập thủy điện Pak Beng

ThienNhien.Net – Ngày 2/5/2017, Liên minh cứu sông Mê Kông (StM) đã ra thông cáo kêu gọi Ủy hội sông Mê Kông hoãn Quy trình Thông báo, tham vấn trước và thỏa thuận  (PNPCA) đối với dự án thủy điện Pak Beng cho đến khi hoàn thiện Nghiên cứu Hội đồng và đánh giá tác động trên toàn lưu vực.

Khu vực dự kiến xây đập Pak Beng. (Ảnh: PanNature)

Theo Liên minh StM, cho đến nay, các tác động tích lũy và xuyên biên giới của các đập thủy điện trên Lưu vực sông Mê Kông hầu hết bị xem nhẹ trong quá trình ra quyết định ở các dự án trước đó là Xayaburi và Don Sahong, tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho việc xem xét các con đập mới. Do đó, Liên minh quan ngại rằng quá trình ra quyết định đối với đập thủy điện Pak Beng – hiện đang trong quá trình Tham vấn trước – cũng sẽ đi vào vết xe đổ này.

Từ tháng 12/2011, MRC đã khởi động Nghiên cứu Hội đồng nhằm đưa ra tầm nhìn lưu vực đối với tác động của các lĩnh vực phát triển chính có sử dụng tài nguyên nước tại các khu vực quan trọng trên Lưu vực sông Mê Kông. Việc hoàn thiện Nghiên cứu này sẽ giúp các quốc gia Mê Kông đảm bảo việc ra quyết định với đầy đủ thông tin về phát triển thủy điện trên Lưu vực sông Mê Kông.

Chính vì vậy, Liên minh StM kêu gọi hoãn lại việc ra quyết định đối với đập thủy điện Pak Beng và kéo dài Quy trình Tham vấn trước cho đến khi hoàn thành Nghiên cứu Hội đồng, đồng thời ưu tiên sự tham gia và tham vấn trong các khâu hoàn thiện Nghiên cứu Hội đồng, từ đó đảm bảo rằng kết quả nghiên cứu về các tác động tích lũy của các dự án thủy điện đã, đang và và trong kế hoạch xây dựng sẽ hỗ trợ thông tin cho quá trình ra quyết định đối với dự án thủy điện Pak Peng cũng như các dự án khác được đề xuất trong tương lai trên sông Mê Kông.

Trước đó, Liên minh Cứu sông Mê Kông cũng đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về tính thực chất và sự minh bạch thông tin của PNPCA, đồng thời kêu gọi MRC cải cách quy trình này.

Hiện nay MRC đang thực hiện tham vấn đối với cả Nghiên cứu Hội đồng và dự án thủy điện Pak Beng. Sau hội thảo tham vấn khu vực lần thứ nhất hồi cuối tháng 3/20127 về dự án thủy điện Pak Beng, hội thảo lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 05/05 tới đây. Quy trình tham vấn kéo dài 6 tháng dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 6/2017.

Đan Khuê