Oxfam tuyển Cán bộ đánh giá

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ đánh giá địa phương.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: dirk.vanesbroeck@southresearch.be, apfvicindia@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.