VietHealth tuyển 02 vị trí

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) hiện đang cần tuyển 01 cán bộ dự án và 01 cán bộ giám sát đánh giá cho dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” (DISTINCT), làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: info@viethealth.org.vndistinct.viethealth@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Cán bộ dự án; Cán bộ giám sát đánh giá