Hàn Quốc giúp Việt Nam xây nhà máy điện từ rác thải giá 11 triệu USD

ThienNhien.Net – Hãng thông tấn Yonhap ngày 28/3 cho biết Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Jo Kyong-kyu sẽ cùng Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt-Hàn lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29/3.

Lò đốt xử lý chất thải của một nhà máy xử lý chất thải ở Việt Nam (Nguồn: Hiền Anh/TTXVN)

Hai bên sẽ thảo luận về những vấn đề môi trường còn tồn tại cũng như các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực môi trường thời gian tới.

Tại hội nghị lần này, hai bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề như cùng nghiên cứu về tính đa dạng của sinh vật, phương án cải thiện xử lý nước thải tại các khu công nghiệp của Việt Nam, dự án hợp tác xây dựng nhà máy điện từ rác thải với quy mô 12 tỷ won (khoảng 11 triệu USD).

Từ năm 2014 đến nay, hai nước Việt-Hàn đã nghiên cứu phát hiện và chứng minh được hơn 100 loại thực vật hữu dụng.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến từ năm 2018 sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý nước thải tại khu vực miền Trung.

Ngoài ra, hai bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề khác về chính sách, xây dựng hệ thống thông tin môi trường trực tuyến Việt-Hàn, hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo ngắn và dài hạn đối với đội ngũ cán bộ nhằm tăng cường năng lực trong lĩnh vực môi trường.