Bình Định sẽ chấm dứt hoạt động lò gạch trong khu dân cư

ThienNhien.Net – Đó là một trong những nội dung trong lộ trình thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói, đất sét nung bằng lò nung thủ công của UBND tỉnh Bình Định.

Chấm dứt hoạt động lò gạch thủ công gây ô nhiễm

Theo lộ trình, đến ngày 31/12/2014, tỉnh Bình Định sẽ chấm dứt hoạt động đối với các lò nung thủ công nằm trong khu dân cư; đến ngày 31/12/2015 chấm dứt hoạt động đối với các lò nung thủ công nằm ngoài khu dân cư hoặc trong các điểm sản xuất tập trung ngoài các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và đến ngày 31/12/2016 sẽ chấm dứt hoạt động đối với các lò nung thủ công trên địa bàn tỉnh.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch, ngói, đất sét nung bằng lò nung thủ công đáp ứng điều kiện: Có giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy xác nhận nộp thuế đến ngày 31/12/2012 (mốc thời gian chốt danh sách các lò thủ công đang hoạt động trên địa bàn tỉnh); đã chấm dứt hoạt động sau ngày 31/12/2012 hoặc cam kết chấm dứt hoạt động, tháo dỡ lò nung trước ngày theo đúng lộ trình nói trên sẽ được Nhà nước hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò, hoàn trả mặt bằng và được tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi nghề sản xuất, được ưu tiên bố trí mặt bằng sản xuất…

Hiện nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đều đã có lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói, đất sét nung bằng lò nung thủ công. Đây là hoạt động nhằm từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn chế sử dụng đất sét và than – nguồn tài nguyên không tái tạo, góp phần bảo vệ an ninh lương thực, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2…