Tập trung nguồn lực ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Đây là một trong những chỉ đạo được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ngày 5-1).

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành tài nguyên – môi trường cần tích cực ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nhất là khi Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất.

“Ngành tài nguyên – môi trường cần tập trung nguồn lực, chú ý bám sát việc thực thi mục tiêu của Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu – COP 21”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.