Entrepreneurs du Monde tuyển Kiểm toán nội bộ

Tổ chức Doanh nhân thế giới (Entrepreneurs du Monde) đang cần tuyển Kiểm toán viên nội bộ, làm việc tại Điện Biên.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: Luong.tuan@entrepreneursdumonde.org trước ngày 1/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.