CRS tuyển tư vấn và cán bộ dự án

Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tuyển:

  • 01 Tư vấn trong nước phân loại và thẩm định tài liệu, sách giáo dục hòa nhập cho thư viện trực tuyến để hỗ trợ giáo dục cho trẻ khuyết tật cho dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận và chất lượng giáo dục hòa nhập thông qua công nghệ thông tin cho trẻ khuyết tật” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • 01 Cán bộ cho dự án “Đối phó vớiảnh hưởng xã hội/kinh tế của bom mìn/vật liệu chưa nổ ở Việt Nam: Giảm nguy cơ bom mìn cho trẻ em và cộng đồng có nguy cơ cao ” làm việc ở Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam.

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.