TKV “rút kinh nghiệm” sau hàng loạt tồn tại được thanh tra chỉ ra

ThienNhien.Net – TKV cho biết đã thực hiện rút kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định phê duyệt dự toán công trình chưa đúng dự toán, rút kinh nghiệm trong quá trình nghiệm thu quyết toán không đúng giá trị công trình…

Ảnh minh họa

Trước kiến nghị của thanh tra Bộ Tài chính tại báo cáo thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), mới đây TKV đã có báo cáo thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính.

Theo đó, TKV cho biết, TKV đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện chấn chỉnh các tồn tại phát hiện qua công tác thanh tra.

Cụ thể, về việc mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại để theo dõi, hạch toán các quỹ tập trung, TKV đã báo cáo và kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 206 ngày 26/11/2012. Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư thay thế, ngày 17/2/2017 Bộ Tài chính đã có văn bản về việc tham gia lấy ý kiến dự thảo, trong dự thảo đã bỏ quy định về việc mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại để theo dõi các quỹ tập trung của TKV.

TKV thực hiện rút kinh nghiệm trong quá trình trình lập, thẩm định phê duyệt dự toán công trình chưa đúng dự toán tại Công ty Than Quang Hanh, Công ty Than Khe Chàm, Công ty Than Mạo Khê.

Thực hiện rút kinh nghiệm trong quá trình nghiệm thu quyết toán không đúng giá trị công trình tại Công ty Than Quang Hanh, Công ty Than Khe Chàm, Tổng công ty Khoáng sản.

TKV cũng rút kinh nghiệm trong việc trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định do xác định thời gian trích khấu hao không đúng tại Tổng công ty Khoáng sản, CTCP Địa chất Việt Bắc.

Rút kinh nghiệm trong công tác đối chiếu công nợ, nợ quá hạn. Thực hiện rút kinh nghiệm trong công tác kế toán, rà soát và tính toán các khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các khoản thuế phải nộp…

Báo cáo của TKV cũng cho biết, liên quan đến việc thực hiện rà soát các khoản đầu tư tài chính, theo TKV đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn trong ngành, theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV tại quyết định ngày 7/2/2013 TKV sẽ nắm giữa từ 65-75% vốn điều lệ đối với 9 CTCP sản xuất than. TKV đã triển khai tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại các Công ty sản xuất than hầm lò, có dự án đầu tư lớn và nhu cầu sử dụng vốn lớn thông qua việc tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, tại CTCP Than Vàng Danh tỷ lệ nắm giữ đã tăng lên 66,82% thay vì 51,44%; CTCP Than Hà Lầm 74,2% thay vì 57,45%; CTCP Than Núi Béo 52,9% thay vì 51%.

Đối với các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành, TKV chủ trương thoái tài bộ số vốn đã đầu tư. Điển hình đối với khoản vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư Việt Nam (VIF), xử lý dứt điểm khoản đầu tư tài chính tại Công ty liên doanh Southern Mining (Campuchia) và quý I/2017 cũng sẽ xử lý xong khoản đầu tư vào Công ty liên doanh khoáng sản Steung Treng (Campuchia).

Trước đó, báo cáo thanh tra của Bộ Tài chính đã chỉ ra nhiều tồn tại tại TKV. Cụ thể, theo báo cáo tình hình đầu tư tài chính của nhiều đơn vị thuộc tập đoàn đang rơi vào thua lỗ có đến 3/6 doanh nghiệp đầu tư tài chính dài hạn chưa hiệu quả. 2/6 doanh nghiệp được thanh tra chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ nợ phải trả ngắn hạn với các chủ nợ trong thời điểm 31/12/2015.

Báo cáo cũng cho biết, có 48 dự án với tổng mức đầu tư hơn 97.506 tỷ đồng không đạt tiến độ thực hiện theo các quyết định đầu tư đã phê duyệt trong đó Công ty mẹ – Tập đoàn 43 dự án, tổng mức đầu tư 92.618 tỷ đồng; Tổng công ty Khoáng sản TKV 5 dự án, tổng mức đầu tư hơn 4.888 tỷ đồng.

Bên cạnh đó có 14 dự án với tổng mức đầu tư hơn 6.773 tỷ đồng đã phải dừng thực hiện trong đó Công ty mẹ – Tập đoàn 2 dự án, tổng mức đầu tư 4.093 tỷ đồng, Tổng công ty khoáng sản TKV 12 dự án, tổng mức đầu tư hơn 2.680 tỷ đồng…

Năm 2015 tổng nợ phải trả của TKV lên tới 100.343 tỷ đồng trong đó, nợ ngắn hạn là 37.609 tỷ đồng, nợ dài hạn lên tới 62.734 tỷ đồng.