SNV tìm dịch vụ tư vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam đang tìm kiếm dịch vụ tư vấn: “Đánh giá môi trường vùng nuôi tôm rừng và kế hoạch quản lý môi trường bền vững, theo chứng nhận sinh thái tại Cà Mau”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: snvvietnamprocurement@snvworld.org , ghi rõ tiêu đề “Environment assessment for mangrove shrimp project sites”. 

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Tiếng Anh ; Tiếng Việt