Hội thảo Học bổng toàn phần APS

Bạn là người Việt Nam và quan tâm đến các vấn đề Môi trường và Phát triển? Bạn đang tìm kiếm cơ hội học bổng Thạc sĩ?

30 suất Học bổng các nhà kiến tạo hòa bình châu Á (APS) của Quỹ Nippon, Trường Đại học Hòa Bình Liên Hợp Quốc (UPEACE) và Đại học Ateneo de Manila (AdMU) sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ đó.

UPEACE  dự kiến tổ chức Hội thảo giới thiệu Học bổng APS tại TP. HCM vào ngày 18/07/2015 và tại Hà Nội vào ngày 19/07/2015.

Đăng kí tham dự online tại đây.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.