Vụ Formosa gây sự cố môi trường: Bồi thường tiếp hơn 1.680 tỷ đồng cho ngư dân miền Trung

ThienNhien.Net – Trong tháng 1-2017, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, tổng chi ước đạt 87,25 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính đã tạm cấp (lần 2) 1.680 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 địa phương chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tháng 1-2017, thu nội địa ước đạt 87,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán năm, tăng 4% so với tháng 1-2016 (nếu không kể tiền sử dụng đất thì đạt 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán năm, tăng 6,1% so với tháng 1-2016).

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 6% dự toán năm, giảm 25% so cùng kỳ năm 2016, sản lượng thanh toán tháng 1 ước đạt 660 nghìn tấn, bằng 5,4% kế hoạch, bằng 52,8% so cùng kỳ năm 2016. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,7% dự toán năm, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (12 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 4% dự toán năm, tăng 15,8% so với tháng 1/2016.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 1-2017 ước đạt 87,25 nghìn tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán năm, trong đó chủ yếu đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 86,2% tổng chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 10,9% tổng chi). Riêng chi đầu tư phát triển, do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư XDCB nói riêng đạt thấp, trong tháng 1 chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2016.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động tạm cấp kinh phí tháng 1-2017 cho các đơn vị đang trong thời gian chờ phân bổ dự toán. Đồng thời thực hiện chi trả trước tiền lương hưu và các khoản trợ cấp đến hết tháng 2-2017 tạo điều kiện cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội vui đón Tết cổ truyền Đinh Dậu. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã xuất cấp 13 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói giáp hạt cho nhân dân vùng khó khăn.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản 571/VPCP-KTTH ngày 19-1-2017 của VPCP, Bộ Tài chính đã tạm cấp (lần 2) 1.680 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 địa phương chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường Formosa. Trong đó, Hà Tĩnh 560 tỷ đồng, Quảng Bình 760 tỷ đồng, Quảng Trị 160 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 200 tỷ đồng, được trích từ khoản tiền Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN, tính đến ngày 31-1-2017, Kho bạc Nhà nước thực hiện 4 phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kết quả huy động đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Đối với huy động vốn nước ngoài của Chính phủ, trong tháng 1-2017 đã ký kết 2 Hiệp định vay với trị giá 179,7 triệu USD từ Nhật Bản cho 2 chương trình Quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (EMCC) và chống biến đổi khí hậu (SPRCC).

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, ưu đãi khoảng 7,9 triệu USD tương đương khoảng 176,4 tỷ đồng, trong đó cho vay lại các khoản vay nước ngoài của Chính phủ là 3 triệu USD tương đương 68,4 tỷ đồng, cấp phát là 4,9 triệu USD tương đương 108 tỷ đồng.

Nguồn: