Quảng Bình đầu tư 83 tỷ đồng để ứng phó với biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2018 của Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Đồng Hới (nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB).

Hình minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2018 của dự án này là 83,299 tỷ đồng. Trong đó, từ nguồn vốn ODA 57,6 tỷ, vốn ODA vay lại 45,4 tỷ, vốn viện trợ không hoàn lại 12,2 tỷ, nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh 25,699 tỷ.

Quyết định cũng giao Ban quản lý Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới căn cứ vào kế hoạch hoạt động và ngân sách được duyệt để quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ.

Nguồn: