DDL tuyển Điều phối viên dự án

Hiệp hội Điếc Đan Mạch (DDL) và Hiệp hội Hà Nội của người khiếm thính (HAD) đang tìm kiếm 01 Điều phối dự án “Làm cho mọi người Điếc và ngôn ngữ ký hiệu có thể nhìn thấy ở Hà Nội” được thực hiện từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018 với sự hợp tác với Hiệp hội Thể chất Đan Mạch người khuyết tật (DHF) và DP-Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/02/2017

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.