SNV tuyển Cán bộ giám sát kỹ thuật

Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) đang tuyển cán bộ giám sát kỹ thuật cho dự án Thẩm định khí nhà kính trong nghề trồng lúa.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email snvvietnamjobs@snvworld.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/01/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.