WVV tuyển Nhân viên bảo trợ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 01 Nhân viên bảo trợ, làm việc tại huyện Đak R’lap, tỉnh Đắk Nông.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ Online trước 5h chiều ngày 15/01/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.