HFHV tuyển Quản lý PDM&E

Tổ chức Hỗ trợ gia cư tại Việt Nam (HFHV) cần tuyển Cán bộ quản lý giám sát, đánh giá và thiết kế chương trình (PDM&E), làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email application@habitatvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.