Spark tuyển cán bộ

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp xã hội Spark tuyển:

  • 01 Trợ lý truyền thông và chương trình làm việc trong vòng 12 tháng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/08/2014.

  • 01 Lập trình viên/thiết kế website.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.