Xuất khẩu gỗ cả năm đạt 7,3 tỷ USD

ThienNhien.Net – Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm nay đạt 7,3 tỷ USD, tăng nhẹ 1% so với năm trước.

Xuất khẩu dăm gỗ năm nay sụt giảm mạnh so với năm 2015. Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá: Năm 2016, mặc dù giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ tăng trưởng 5-10% so với năm 2015 tùy theo nhóm sản phẩm, nhưng tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chỉ tăng 1% so với năm 2015. Nguyên nhân là bởi, giá trị xuất khẩu dăm gỗ năm nay giảm, chỉ bằng 61% so với năm 2015.

Đi sâu phân tích có thể thấy, xuất khẩu dăm gỗ giảm bắt nguồn từ nhu cầu thế giới giảm, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, dăm gỗ Việt Nam còn phải đối mặt với sự cạnh tranh về giá bán dăm với một số thị trường có thế mạnh xuất khẩu mặt hàng này như Thái Lan, Australia, một số nước châu Phi…

Nhìn nhận chung về việc phát triển thị tường của ngành lâm nghiệp trong năm 2016, theo ông Ngãi, hợp tác quốc tế nhằm đa dạng hóa thị trường đã được đẩy mạnh. Đặc biệt, việc hoàn thành đàm phán, tuyên bố cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã mở ra nhiều cơ hội phát triển thị trường trong giai đoạn sắp tới.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp: Về công tác nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, đến nay tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn của cả nước là 127.747ha trong tổng số 3.556.294ha rừng trồng, chiếm 3,7%. Tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận nguồn gốc lô cây con đạt 84%.