TP.HCM: Kiểm tra hoạt động khai khoáng cấp phép trước 1/9/1996

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đối với các giấy phép được cấp trước ngày Luật Khoáng sản năm 1996 có hiệu lực (1/9/1996).

Đối với các giấy phép hiện tại đã dừng khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

Đối với các giấy phép hiện đang thực hiện khai thác khoáng sản, chưa chuyển đổi theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh các hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản 2010 và nộp cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường.