Sẽ chấm dứt nuôi thủy sản trong di sản vịnh Hạ Long

ThienNhien.Net – Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Một trong những điểm mới, đáng lưu ý trong Quy chế này là Quảng Ninh sẽ hạn chế và từng bước di chuyển, tiến tới chấm dứt các điểm nuôi trồng thủy sản trong khu vực di sản thế giới.

Tỉnh Quảng Ninh chỉ cho phép nuôi trồng thủy sản tại các khu vực có quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và tuân thủ quy định; không thực hiện hoạt động khai thác thủy sản dưới mọi hình thức tại các điểm tổ chức cho khách tham quan du lịch, hang động, bãi tắm, luồng đường thủy, tuyến du lịch và các khu vực được cấp có thẩm quyền quy hoạch bảo tồn hệ sinh thái; không được thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực di sản thế giới, trừ nghề câu, lặn giải trí, sử dụng ngư cụ truyền thống phục vụ du lịch trải nghiệm được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đoàn liên ngành kiểm tra tại hang Cặp La. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Quy chế quản lý vịnh Hạ Long cũng quy định cụ thể các lĩnh vực như: quản lý bảo tồn di sản vịnh Hạ Long, hoạt động kinh tế – xã hội liên quan trên vịnh Hạ Long; hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; hoạt động cư trú trên vịnh Hạ Long; kinh phí thực hiện quản lý, bảo vệ, bảo tồn di sản vịnh Hạ Long; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với di sản vịnh Hạ Long.Phạm vi áp dụng Quy chế gồm toàn bộ khu vực di sản vịnh Hạ Long (gồm vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, trừ phạm vi của rừng quốc gia Bái Tử Long). Quy chế cũng nêu rõ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có hoạt động liên quan đến vịnh Hạ Long đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuân thủ Công ước về bảo vệ di sản thế giới và Quy chế này.

Tất cả các hoạt động khai thác và phát huy giá trị vịnh Hạ Long (kể cả các Dự án phát triển kinh tế – xã hội trên Vịnh) đã và đang thực hiện nếu chưa phù hợp với các quy định tại Quy chế này thì các tổ chức, cá nhân (chủ các dự án) phải tiến hành xem xét, điều chỉnh lại và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt cho phù hợp.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND thành phố Hạ Long phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan (thành phố Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên và các huyện Vân Đồn, Cô Tô, Hoành Bồ) triển khai thực hiện Quy chế; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện quy chế.