Gỡ vướng trong công tác đánh giá ĐMC, thẩm định ĐTM

ThienNhien.Net – Chiều 15/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã có buổi làm việc với Tổng cục Môi trường báo cáo về công tác đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường Mai Thanh Dung cho biết, tính đến nay, Bộ TN&MT đã tiếp nhận và tổ chức thẩm định khoảng 80 báo cáo ĐMC. Thông qua việc thực hiện ĐMC các chuyên gia đã chỉ ra được nhiều vấn đề về môi trường của các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (CQK) để cơ quan giao nhiệm vụ kịp thời điều chỉnh trong quá trình xây dựng CQK.

Mặt khác, trên cơ sở kết quả thẩm định ĐMC, các vấn đề môi trường của các CQK đã tiếp tục được phát hiện và Hội đồng thẩm định đã có nhiều khuyến nghị điều chỉnh nội dung CQK, tăng cường các giải pháp quản lý, kỹ thuật, tổ chức, đảm bảo các mục tiêu về môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Về công tác ĐTM, hàng năm, Bộ TN&MT nhận được khoảng gần 200 hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM. Nội dung báo cáo ĐTM ngày càng được rõ ràng, chi tiết và các biện pháp BVMT được đề xuất trong báo cáo ĐTM càng được cụ thể, tính khả thi cao. Bên cạnh đó, công tác ĐTM ngày càng được nâng cao chất lượng, sát với thực tế, khắc phục được tình trạng thẩm định trên giấy… Một số dự án đầu tư đã phải điều chỉnh phương án công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện môi trường và đa số các dự án phải tăng cường các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Trong những năm gần đây, dư luận xã hội quan tâm nhiều đến các dự án thủy điện, trong 2009 – 2010, Tổng cục Môi trường đã chủ động tổ chức kiểm tra công tác sau thẩm định báo cáo ĐTM của 34 dự án thủy điện. Qua đó, nhiều dự án đã được yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh các biện pháp, công trình BVMT đảm bảo khi đưa vào hoạt động chính thức đáp ứng các yêu cầu BVMT.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, hệ thống ĐMC, ĐTM là công cụ quan trọng đối với công tác quản lý bảo vệ môi trường. Công tác ĐMC là nhiệm vụ cần thiết trong việc lập các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Cần quan tâm tới hoạt động thanh, kiểm tra sau thẩm định ĐTM. Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Môi trường tiến hành rà soát những mặt tích cực, những mặt còn tồn tại, hạn chế của công tác này để nghiên cứu đưa vào sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.